Kontakt

AGMET SP. Z O.O.
03-228 WARSZAWA, UL. MARYWILSKA 22

AGMET Sp.z o.o. 03-228 Warszawa, ul.Marywilska 22 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000121561, Kapitał zakładowy 105 000zł, konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział Warszawa, Nr 95 1050 1025 1000 0022 0438 2937, NIP 524-030-73-38

Sekretariat: (22) 676 04 70  (+48) 538 894 447   sekretariat@agmet.pl
Księgowość: (22) 676 04 66 ksiegowosc@agmet.pl
Kadry: (22) 676 04 62 kadry@agmet.pl
Dział Ofertowania: (22) 676 04 78  ofertacja@agmet.pl

                             

Bądźmy w kontakcie

Dane kontaktowe

Agmet Sp. z o. o.
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 22
Sekretariat:
tel.: (22) 676 04 50

        (+48) 538 894 447
e-mail: sekretariat@agmet.pl
Dział Oferowania:
tel.: (22) 676 04 78
e-mail: ofertacja@agmet.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS 0000121561