Szpitale i obiekty medyczne

Rozbudowa i nadbudowa budynku Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

Rozbudowa i nadbudowa budynku Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

Generalne wykonawstwo wraz z dostawą sprzętu oraz wyposażenia. 

Powierzchnia zabudowy – 1217m2

Powierzchnia utwardzona – 235m2