Szpitale i obiekty medyczne

II etap budowy Światowego Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty w Kajetanach k. Warszawy dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Powierzchni całkowita:
Szpital: 8 565 m2
Garaż: 5 006 m2

Zakres prac:

WYKONANIE BUDYNKU SZPITALA W STANIE SUROWYM I PARKINGU
OTWARTEGO WIELOPOZIOMOWEGO Z WYKOŃCZENIEM I PRZEKAZANIEM DO UŻYTKOWANIA PLUS
ROBOTY ZEWNĘTRZNE, PRZYŁĄCZA I SIECI