Obiekty przemysłowe

Budowa dla Amcor Tobacco Packaging Polska hali magazynowej

Obiekt znajdować się będzie pomiędzy istniejącymi obiektami produkcyjno-magazynowymi.
Powierzchnia około 4 000 m2.

Zakres prac:

GENERALNY WYKONAWCA