Agmet

Contact with us:

Office:
  (22) 676 04 50
Department offers:   (22) 676 04 74
Accountancy:    
(22) 676 04 66
Staff:   (22) 676 04 62
Sales housing:   (22) 676 04 54 - (22) 676 04 58

 

Company address

Agmet Sp. z o.o.
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 22

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000121561

How to find us:Top